TRẠM BÊ TÔNG CÔNG TY LỰC TẤN – TX.PHÚ MỸ, BRVT.

Công trình: TRẠM BÊ TÔNG CÔNG TY LỰC TẤN, TX.PHÚ MỸ, BR – VT

Chủ đầu tư: CÔNG TY LỰC TẤN, TX. PHÚ MỸ, BRVT

Năm thực hiện: 2017