CÔNG TRÌNH TÂN THUẬN ĐỨC – KCN PHÚ MỸ 3, BRVT.

Tên công trình: Công trình tân thuận đức – KCN Phú Mỹ 3, BRVT.

Hạng mục: Xây dựng nhà văn phòng, nhà xưởng.

Chủ đầu tư: Công Ty Tân Thuận Đức – KCN Phú Mỹ 3, BRVT.

Năm thực hiện: 2018

Gồm các hạng mục:

– San lấp mặt bằng, đào móng: điều kiện thi công rất khó khăn do bước vào mùa mưa dẫn đến việc sìn lày, ngập nước, các loại xe cơ giới ra vào bất tiện. Bên cạnh đó thời gian cấp bách cũng là một thách thức.

– Làm mới nhà văn phòng.

– Lắp dựng khung kèo thép.

– làm mới cổng và hàng rào.