Tại công ty TNHH Xây Dựng Mạnh Hùng 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cụ thể như sau:

  • Xây dựng hệ thống cấp thoát nước;
  • Xây dựng hệ thống xử lý chất thải;
  • Xây dựng bể bơi, hồ chứa nước;
  • Cải tạo, chống thấm các hồ chứa nước
  • Xây dựng bể chứa nước cứu hỏa
  • Xây dựng bể chứa nước ngầm
  • Xây dựng bể khuấy bùn công nghiệp BTCT
  • Xây dựng hố bê tông cốt thép
  • Xây dựng hệ thống kênh mương cho nhà xưởng.

Một số hạng mục điển hình đã làm:

Hầm xử lý chất thải Cty Sông Xanh - Bải rác Tóc Tiên

BỂ CHỨA THAN BÙN

BỂ KHUẤY BÙN CÔNG NGHIỆP DUNG TÍCH 😯 tấn

Thi công mương thu gom nước trong nhà xưởng

 

Hầm xử lý chất thải Cty Sông Xanh - Bải rác Tóc Tiên

 

 

BE XU LY NUOC THAI SONG XANH - MANH HUNG