CÔNG TY NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO DVA – TÓC TIÊN, BRVT

Tên công trình: CÔNG TY DVA – TÓC TIÊN, BRVT

Chủ đầu tư: CÔNG TY TÁI TẠO NĂNG LƯỢNG DVA – TÓC TIÊN, BRVT.

Năm thực hiện: 2018