Bảo trì công trình là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong suốt quá trình khai thác sử dụng.

Nội dung bảo trì công trình có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình.

Thời gian bảo trì: được tính từ ngày nghiệm thu đưa công trình xây dựng vào sử dụng cho đến khi hết niên hạn sử dụng theo quy định của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình.

Quy trình bảo trì công trình xây dựng:

Đối với công trình xây dựng mới, nhà thầu thiết kế, nhà sản xuất thiết bị công trình lập quy trình bảo trì công trình xây dựng phù hợp với loại và cấp công trình xây dựng.

Đối với các công trình xây dựng đang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì thì chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng phải thuê tổ chức tư vấn kiểm định lại chất lượng công trình xây dựng và lập quy trình bảo trì công trình xây dựng.

Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình lập quy trình bảo dưỡng từng loại công trình xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn bảo trì công trình xây dựng tương ứng.

Ai là người có trách nghiệm bảo trì: Trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình trong việc bảo trì công trình xây dựng là tổ chức thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo quy trình bảo trì công trình xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chất lượng công trình xây dựng đang bị xuống cấp do không thực hiện quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định.

CÔNG TY MẠNH HÙNG CÓ THỂ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH:

Trước khi thành lập công ty, chúng tôi là một đội thầu nhỏ chuyên xây dựng nhà ở tư nhân và  nhận lại các các công trình của các công ty lớn, đồng thời từng sửa chữa nhiều công trình lớn nhỏ khác bị sự cố, đặc biệt là thấm dột nên công ty của chúng tôi rất có kinh nghiệm về lĩnh vực này.

Những công trình xây dựng khi không được chăm sóc, bảo trì những lỗi thi công sơ xuất ban đầu dù là rất nhỏ, thường đặc biệt là các hệ thống nhà vệ sinh, sân thượng, bò mái, hệ thống cấp thoát nước…. thì tuổi thọ của chúng sẽ giảm xuống rất nhanh chóng.

Sự  xuống cấp cục bộ của một vài bộ phận công trình làm giảm vẻ mỹ quan, giảm chất lượng công trình, lâu ngày sẽ lây lan sang các bộ phận khác, làm công trình xuống cấp nhanh  chóng và giảm tuổi thọ, vì thế phải sớm đại tu và sẽ  gây lãng phí tốn kém, có khi là quá mức.

Với một hợp đồng  bảo  trì  kèm sửa chữa nhỏ, có thể là tổng thể hay từng phần với chi phí thấp nhất. Công trình của quí vị sẽ luôn như mới, thời gian sử dụng sẽ kéo dài chất lượng cuộc sống được nâng cao. Quí ví có thể gối cao đầu mà ngủ vì đã có chúng tôi lo lắng thay cho quí vị!

Trình tự thực hiện bảo trì công trình của chúng tôi:

  1. Lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình.
  2. Lập kế hoạch và dự toán kinh phí bảo trì công trình.
  3. Kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ và đột xuất.
  4. Quan trắc đối với các công trình có yêu cầu quan trắc.
  5. Bảo dưỡng công trình.
  6. Kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết.
  7. Sửa chữa công trình định kỳ và đột xuất.
  8. Lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình.

 Dựa theo: Nghị định 114-2010-ND-CP và Thông tư 11/2012/TT-BXD.