Làm đường ray xe goòng – Taicera

Tên công trình: Nhà máy gạch Taicera – KCN Gò Dầu

Hạng mục: Làm mới đường ray xe goòng

Chủ đầu tư: Công Ty CPCN Gốm Sứ Taicera

Năm thực hiện: 2021