Kéo thẳng lại ống hơi – Taicera

Tên công trình: Nhà máy gạch Taicera – KCN Gò Dầu

Hạng mục: Kéo thẳng lại ống hơi

Chủ đầu tư: Công Ty CPCN Gốm Sứ Taicera

Năm thực hiện: 2022