Sửa chữa mái và ống thoát nhiệt- Taicera

Tên công trình: Nhà máy gạch Taicera – KCN Gò Dầu

Hạng mục: Sửa chữa mái và ống thoát nhiệt

Chủ đầu tư: Công Ty CPCN Gốm Sứ Taicera

Địa chỉ: KCN Gò Dầu, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai.

Mô tả: ống thoát hơi dây chuyền lò nung gạch của nhà máy đứt cáp giằng nên bị gió thối nghiêng.

Năm thực hiện: 2022