BỂ CHỨA THAN BÙN – CTY DVA, BRVT

Tên công trình: CÔNG TY DVA – TÓC TIÊN, BRVT

Chủ đầu tư: CÔNG TY TÁI TẠO NĂNG LƯỢNG DVA – TÓC TIÊN, BRVT.

Thi công bể chưa bùn than

Năm thực hiện: 2020