Nhà ở gia đình thầy Ngô Tiến Diễm

Công trình: Xây mới nhà phố – Nhà ở tư nhân – Thị xã Phú Mỹ, BRVT

Chủ đầu tư: Gia đình thầy Ngô Tiến Diễm

Địa chỉ: Phường Phú Mỹ, Thị xã phú mỹ, Tỉnh BRVT

Mô tả: nhà phố 2 mặt tiền diện tích xây dựng 200m2

Năm thực hiện: 2021