BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRONG KCN – CTY SÔNG XANH

Tên công trình: BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT.

Chủ đầu tư: Cty TNHH Sông Xanh

Loại chất thải xử lý: chất thải dạng lỏng

Năm thực hiện: 2019