SỬA CHỮA THAY THẾ V75 THÀNH MƯƠNG – CTY TAICERA

Tên công trình: sửa chữa, thay thế V75 thành mương

Địa chỉ: KCN Gò Dầu, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai

Chủ đầu tư: CÔNG TY CPCN GỐM SỨ TAICERA

Năm thực hiện: 2019

Đặc điểm công trình: Mương qua đường bị xe tải chạy qua nhiều bị hỏng phần V mép cần phải thay thế.