BỂ KHUẤY BÙN CÔNG NGHIỆP 80 TẤN – TAICERA

Tên công trình: bể khuấy bùn

Địa chỉ: KCN Gò Dầu, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai

Chủ đầu tư: CÔNG TY CPCN GỐM SỨ TAICERA

Năm thực hiện: 2022