Phòng đặt máy MRI Bệnh viện Bà Rịa

Công trình: Bệnh viện Bà Rịa

Hạng mục: Phòng đặt máy MRI Bệnh viện Bà Rịa

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy