XÂY MỚI CỔNG NHÀ THỜ GIÁO XỨ LÁNG CÁT

Project Info

  • Category

    XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỚI

Công trình: Nhà thờ Giáo xứ Láng Cát – Tân Thành – BRVT

Hạng mục: Cổng Nhà thờ Giáo xứ Láng Cát

Chủ đầu tư: Giáo xứ Láng Cát

Năm thực hiện: 2016