Xây dựng hệ thống nước sạch một số đơn vị thuộc Quân khu 7

Project Info

  • Category

    NÂNG CẤP VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH

Dự án: Xây dựng hệ thống nước sạch một số đơn vị thuộc Quân khu 7

Gói thầu số XL-01: Xây dựng tại các đơn vị f302, eBB88/f302

Chủ đầu tư: Cục Hậu cần Quân khu 7

Năm thực hiện: 2015