TƯỜNG RÀO BAO QUANH NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI SÔNG XANH

Project Info

  • Category

    XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỚI

Tên công trình: NHÀ MÁY XỬ LÍ CHẤT THẢI NGUY HẠI SÔNG XANH – Tân Thành, BRVT

Hạng mục: Hàng rào bao quanh nhà máy xử lý chất thải

Chủ đầu tư: Cty TNHH Sông Xanh

Năm thực hiện: 2013

Đặc điểm công trình: công trình gồm trên 1000m hàng rào bao quanh bằng gạch block với khung bê tông cốt thép kiên cố.