SỬA CHỮA, CHỐNG THẤM TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA CŨ

Project Info

  • Category

    NÂNG CẤP VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH

Tên công trình: BỆNH VIỆN BÀ RỊA CŨ

Hạng mục: Sửa chữa, chống thấm

Chủ đầu tư: BỆNH VIỆN BÀ RỊA

Các khoa phòng bảo trì:

Thi công sửa chữa nhà vệ sinh liên chuyên khoa

Thi công sửa chữa, nâng cấp khoa Cấp cứu

Thi công sửa chữa, vệ sinh khoa Nhi, khoa Nội, khoa Phục hồi chức năng

Thi công sửa chữa vệ sinh khoa Mổ, khoa Sản

Thi công sửa chữa nhà vệ sinh khoa Ngoại

Thi công nâng cấp nới rộng khoa Cấp cứu

Thi công Trung tâm Oxy bồn lỏng

Thi công sửa chữa trụ sở làm việc, văn phòng, phòng họp Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

Thi công sửa chữa nâng cấp phòng khám ngoại trú

Thi công sửa chữa 2 phòng chính sách thành phòng trực lãnh đạo

Thi công sửa chữa mái nhà để xe nhân viên

Thi công sửa chữa khoa ngoại thần kinh

Thi công sửa chữa những hư hỏng sau bão số 1

Thi công sửa chữa sân nền, đường và mương thoát nước khu vực cổng chính