Phòng đặt máy MRI Bệnh viện Bà Rịa

Project Info

  • Construction Date

    2010

  • Category

    XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỚI

Công trình: Bệnh viện Bà Rịa

Hạng mục: Phòng đặt máy MRI Bệnh viện Bà Rịa

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy