HẦM XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Project Info

  • Category

    XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỚI

Tên công trình: Hầm xử lý chất thải nguy hại – Tân Thành.

Chủ đầu tư: Cty TNHH Sông Xanh

Năm thực hiện: 2012