BIỆT THỰ TƯ NHÂN

Project Info

  • Category

    XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỚI

Công trình: Biệt thự tư nhân – Hắc Dịch

Chủ đầu tư: Gia đình anh Sỹ

Năm thực hiện: 2013